กิจกรรม

ปฏิทินบริษัท ปี 2017

 

 
 
                                                 กิจกรรม ท่องเที่ยวบริษัทประจำปี
                               กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ปลูกฝังการทำงานร่วมกันเป็นทีม

 

 
 
กิจกรรม การฝึกซ้อมแผนดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
 ฝึกซ้อมเป็นประจำทุกปี ให้ความรู้ความเข้าใจในการดับเพลิงเบื้องต้นที่ถูกวิธี และให้พนักงานทุกคน
มีส่วนร่วม เพื่อปฎิบัติตนได้อย่างถูกต้อง (ขอบคุณท่านวิทยากรจาก สถานีดับเพลิงท่าโขลง ด้วยครับ)

 

 
 
 กิจกรรม ตรวจสุขภาพประจำปี
 ด้วยสุขภาพกายและใจที่ดี ทำให้พนักงานมีความพร้อมในการทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

 

 
 
                                                               กิจกรรม วันเด็ก
                        บริษัทได้จัดกิจกรรมดีๆ ทุกๆปี เพื่อมอบความสุขและรอยยิ้มให้กับเด็กๆ